Термална диагностика / Термография

Термалните устройства, познати още като термокамери, температурни камери, камери за топлинно виждане, инфрачервени камери, термични сензори, са устройства улаващи излъчената инфрачервена енергия (IR). Дигиталната интерпретация на уловената радиация се представя под формата на радиометрични изображения, наречени термограми.

 

Всички обекти (над абсолютната нула) излъчват инфрачервена енергия като функция на тяхната температура. Тази енергия се генерира от вибрациите на атомите и молекулите и колкото по-висока е температурата на даден обект, толкова по-бързо се движат неговите молекули и атоми.


wave_spectrum
Фиг. 1/ Спектър на светлината

Тези сензори се използват и в дистанционно управляеми БЛС, значително подобрявайки възможностите за наблюдение при опасни и трудно достъпни зони.
Намират широко приложение за термодиагностика при:
- електроснабдителна мрежа
- фотоволтаични системи и електроцентрали
- топлопреносна мрежа
- тръбопроводни системи
- сигурност и спокойствие
- борба с пожари и природни бедствия
- улавяне на газови изтичания
- термално моделиране

Сподели

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!