Технология

Какво е ортофото заснемане?

Ортофотото е въздушна снимка, която е геометрично коригирана ("орторектифицирана"), така, че мащабът е един и същ. За разлика от некоригираната въздушна снимка, ортофотото може да се използва за измерване на истинските разстояния, защото е точно представяне на земната повърхност, след като е изравнена по отношение на топографски релеф, изкривявания от обектива и наклона на камерата. След обработка на ортофото заснемането получаваме георефериран ортофото план и цифров модел на релефа (DTM, DSM и др.).

Технологията на въздушно заснемане с UAS (Unmanned Aircraft System – Безпилотна летателна система) е водещо решение за картиране, чрез която не се използва човешка намеса на борда. С помощта на тази система се достигат върхови постижения при събирането на изображения и точността на данните. Крайните продукти служат за създаване на DTM, DSM и DEM модели. Чрез фотограметричния софтуер, пригоден специално за летателното средство, се извлича облак от точки в георефериран формат, който може да бъде обработен с всеки CAD или GIS софтуер.

Сравнение между (отгоре надолу): UAS технология (Trimble UX5), сателитно изображение (Google Earth) и фотограметрично заснемане с пилотиран самолет

Сподели

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!