Въздушно заснемане с БЛС

Въздушното картографиране е технология за получаване на надеждна информация за физически обекти чрез процес на измерване и интерпретиране на изображения с достатъчно напречно и надлъжно застъпване.
БЛС са способни да добиват изображения чрез носените от тях компактни цифрови апарати или да изпълняват директни измервания с LiDAR сензори. Това осигурява възможност за събиране на данни в ръчен, полу-автоматичен или автоматичен режим на полет.

Технологията на въздушно заснемане с UAS (Unmanned Aircraft System – Безпилотна летателна система) е водещо решение за картиране, чрез която не се използва човешка намеса на борда. С помощта на тези системи се постига висока производителност, качество и точност. Крайни продукти от обработката на графичните масиви са облак от точки (point cloud) и ортофото изображение.

Солитех АД предлага заснемане чрез безпилотни летателни апарати, оборудвани със системи за фотограметрия или Lidar, за повече информация, направете Вашето запитване към нас!

Приложения на БЛС

 • Инженерни дейности
  - картографиране на земна повърхност
  - изчисления на обеми
  - минно дело
  - градоустройство
  - запазване на културно-историческо наследство
  - обследване на електростабдителна мрежа
  - земеделско управление и развитие
 • Безопасност и сигурност
  - картографиране на опасни зони
  - граничен контрол
 • Криминалистика
 • Термодиагностика
  - електроснабдителна мрежа
  - фотоволтаични системи и електроцентрали
  - топлопреносна мрежа
  - тръбопроводни системи
  - сигурност и спокойствие
  - борба с пожари и природни бедствия
  - улавяне на газови изтичания
  - термално моделиране

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!