Картиране на подземни обекти и инфраструктура

Георадарното заснемане е иновативна технология, чрез която се извършва локализиране на обекти, разположени на голяма /2-5 метра/ и малка дълбочина /до 2 метра/ под земната повърхност и осигурява достоверна информация за наличието на създадени от хората (съоръжения, обекти, проводи и др.) или естествени форми (кухини, разнородни слоеве, материали и др.).

Георадарът регистрира промените в електрическите характеристики / проводимост и диелектрична проницаемост / на средата, които са в пряка зависимост от вида на почвите и скалите и от физичните и химични свойства, изпращайки чрез двучестотната си антена (едновременно и по двете честоти) електромагнитен сигнал към земната повърхност под него и записва силата на отразения сигнал и времето за връщането му до приемника.

Солитех АД предлага георадарно заснемане с GPR (Ground Penetration Radar) IDS Opera Duo и картиране на подземни проводи със система SPAR 300. За повече информация, направете Вашето запитване към нас!

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!