Изследване на деформации / КИС

Въз основа на развитието на технологиите в последните години голям интерес представляват изследванията на различните съвременни методи в геодезията с цел прилагането им в различни области. Една от тях е изследването на деформации на инженерните съоръжения по време на тяхното строителство и експлоатация.

Деформациите представляват малки премествания на цялото съоръжение или взаимно преместване на различни части от него въз основа на промени в земната основа или възникнали или непрекъснато действащи напрежения и натоварвания от околната среда или вследствие на експлоатацията. Деформациите могат да бъдат опасни ако се проявяват в определени направления и големини. Резултат от тяхното появяване може да бъде затрудняване на експлоатацията на съоръжението, повреда в технологично оборудване и дори разрушаване на съоръжението, което често е съпроводено със сериозни материални щети и човешки жертви. Поради тази причина изследването на деформациите на съоръжението е една от съществените дейности свързани с неговата поддръжка, експлоатация и безопасност. То ще ви помогне да управлявате възможни рискове, да вземете важни решения, както и да направите анализи от голямо значение.

Солитех АД проектира, създава, инсталира и поддържа специализирани автоматизирани системи за следене на деформации, базирани на геодезически, сеизмични и геотехнически инструменти и системи. Също така, ние предлагаме разработване на индивидуални решения за изследване на деформации, в зависимост от спецификата на проекта и изисквания на клиента. 

"Не можеш да следиш това, което не измерваш!" Стивън Берглунд, Изпълнителен директор на Trimble Inc.

Услуги за мониторинг на деформации, които ние предлагаме

  • Изграждане на геодезическа основа
  • Наблюдение по геодезически методи на деформациите на разломни зони, свлачища, земни маси, инфраструктурни обекти, сгради и съоръжения
  • Създаване на карта на обекта с повдигнати деформационни зони
  • 3D модел на релефа, сградите и съоръженията
  • Графично и аналитично представяне на резултатите от изследване

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!