Съхраняване на културно-историческо наследство

3D дигитализацията на културно-историческо наследство, с неговите мащаби и комплексни структури е задача за наземните лазерни системи.
Лазерното сканиране превъзхожда несъвършенствата на традиционните методи за картиране, като точност, плътност, време за събиране на информацията и пълнотата й.

Културно-историческото наследство обхваща паметници и сгради с „изключителна и универсална стойност от гледна точка на историята, изкуството или науката“. Тези обекти често са застрашени от антропогенна дейност, влияние на фактори на околната среда, структурна нестабилност, недостатъчно финансиране, адекватна документация, поддръжка и редица други проблеми.
3D дигитализацията има водеща роля за тяхното опазване, а наземните лазерни системи (НЛС) осигурявят голям брой измервания за единица време с висока прецизност. Съвместната работа между хардуер и софтуер дава възможност за изграждане на дигитална база данни, която може да се използва за съхранение и възстановяване на паметници. Посредством дигиталната база данни се генерират 2D и 3D чертежи, BIM моделиране, проектиране и още др.

Сподели

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!