Геодезическо 3D лазерно сканиране

В днешно време, лазерното сканиране намира ключово влияние при изпълнението на инженерни дейности в строителството и в промишлените предприятия. Основното предимство на технологията е възможността да бъде определен детайлно всеки един обект, независимо от местоположението му. Услугата е изключително полезна при изследване на деформации по повърхността на големи обекти, намиращи се в затворени помещения. Технологията може да бъде използвана за мониторинг на строителни и инфраструктурни съоръжения.

Заснеманията, с цел изготвяне на цифров модел на терена, са част от ежедневието на всеки геодезист. Лазерното 3D сканиране позволява на специалистите да изобразят детайлно земната повърхност, като сравнено с други методи, този позволява да бъдат отразени и най-малките детайли, като съответно времето на изпълнение се намалява драстично. Детайлните геодезически снимки носят не само точна информация за състоянието на обекта, но и предоставят много добра визуална представа за ситуацията на земната повърхност.

Основна дейност в геодезическата работа е изчисляването на площи и обеми. Лазерното сканиране е технология, която набира голямо количество пространствена информация, чрез която може да се изчислят различни количествени характеристики на изкопи и насипи. Основната разлика спрямо останалите технологии, които се използват в практиката, е прецизността на измерванията. При класическите методи, реалният обект се апроксимира с много по-малко данни, което води до натрупване на грешки в търсената количествена стойност.

Сподели

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!