3D лазерно сканиране

3D лазерното сканиране навлиза все повече при изграждането на планове и карти, в строителството и мониторинга на съоръжения, заснемането на промишлени предприятия, интериорни и екстериорни архитектурни заснемания, документирането на културни паметници, документирането на местопроизшествия и престъпления и други. Ползва се за документиране на сгради, съоръжения, инсталации и инфраструктурни обекти в обществения и промишлен сектор.

3D лазерното сканиране е съвременна технология. чрез която се получава прецизен набор от геопространствени данни чрез светлинни измервания. Характерна за този вид измерване е бързината на сканиране (до 1,000,000 точки в секунда). Като резултат от работата се получава масив от точки наречен "облак от точки". Той се характеризира с висока точност (2-10 mm),  висока прецизност (3-15 mm разстояние между точките) и ниско ниво на шум. Особено предимство е и интуитивността на данните. Всяка точка може да съдържа и реален цвят, което превръща данните от сканиране в лесно разбираеми и разграничими от всеки. Съответно лазерното сканиране навлиза все повече при изграждането на планове и карти, в строителството и мониторинга на съоръжения, заснемането на промишлени предприятия, интериорни и екстериорни архитектурни заснемания, документирането на културни паметници, инциденти, местопрестъпления и други.

Солитех АД предлага 3D лазерно сканиране, обработка на резултатите и 3D моделиране. За повече информация, направете Вашето запитване към нас!

Предлагани услуги в областта на 3D лазерното сканиране

 • Дигитализация на културно-историческо наследство
 • Анализ и калибрация на индуструални резервоари
 • 3D CAD моделиране
 • Генериране на 3D Mesh surface
 • Изчисление на обеми
 • Анализ на вертикални и хоризонтални констуктивни елементи
 • Топографиране на терен
 • Генериране на сечения и профили в пътното строителство
 • Изчисляване на 2D и 3D площи
 • Локализиране на деформационни зони
 • Изследване на деформации
 • Мониторинг на свлачища
 • Комунални услуги
 • Въздухоплаване
 • Морска индустрия
 • Архитектура и урбанистика
 • Археология
 • Криминалистика
 • Реверсивно инженерство

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!