3D лазерно сканиране

3D лазерното сканиране навлиза все повече при изграждането на планове и карти, в строителството и мониторинга на съоръжения, заснемането на промишлени предприятия, интериорни и екстериорни архитектурни заснемания, документирането на културни паметници, документирането на местопроизшествия и престъпления и други. Ползва се за документиране на сгради, съоръжения, инсталации и инфраструктурни обекти в обществения и промишлен сектор.

3D лазерното сканиране е съвременна технология. чрез която се получава прецизен набор от геопространствени данни чрез светлинни измервания. Характерна за този вид измерване е бързината на сканиране (до 1,000,000 точки в секунда). Като резултат от работата се получава масив от точки наречен "облак от точки". Той се характеризира с висока точност (2-10 mm),  висока прецизност (3-15 mm разстояние между точките) и ниско ниво на шум. Особено предимство е и интуитивността на данните. Всяка точка може да съдържа и реален цвят, което превръща данните от сканиране в лесно разбираеми и разграничими от всеки. Съответно лазерното сканиране навлиза все повече при изграждането на планове и карти, в строителството и мониторинга на съоръжения, заснемането на промишлени предприятия, интериорни и екстериорни архитектурни заснемания, документирането на културни паметници, инциденти, местопрестъпления и други.

Солитех АД предлага 3D лазерно сканиране, обработка на резултатите и 3D моделиране. За повече информация, направете Вашето запитване към нас!

Предлагани услуги в областта на 3D лазерното сканиране

  • екстериорно и интериорно сканиране на обекти
  • изготвяне на фасадни и планови чертежи
  • извличане на данни за теренната повърхнина във формата на хоризонтали
  • извежданe на сечение на пространствения обект с равнина
  • извеждане на площта на повърхнината на обект
  • извеждане на обем на обект
  • извеждане на интерактивна метрична панорама на обектa
  • извеждане на mesh модел на елементите на обекта
  • изготвяне на 3D модел на сканирания обект

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!