Тунели и подземни изработки

Наземното лазерно сканиране все повече се използва в тунели и подземни изработки, превръщайки се в мощен инструмент за управление на строителството, мониторингa и навременната поддръжка.

Технологичните темпове доведоха до това, че лазерното сканиране се превърна в еталон за геоложки и геометрични анализи.

Прокарването на подземна изработка е предизвикателство към природата и създаденият в земната кора отвор води до мигновено освобождаване на неговия контур от напрежения и промяна на равновесното напрегнато състояние в скалния масив. 

Нуждата от точни (милиметрови) измервания с висока плътност за кратък период от време и понякога в много тежки полеви условия води до нарастващи приложения на лазерното сканиране. За да се гарантира безопасност, дългосрочна стабилност и контрол на качеството в съвременното строителство е нужно придобиване на геометрична и геотехническа информация за изработките. Фокусът пада върху правилното определяне на геометричната форма, размерите на изработките, мониторинга на деформации и количествените изчисления.

Технологията дава възможност за изследване на деформационното състояние на скалния масив в минни и тунелни изработки. Геомеханичните процеси и явления се предизвикват и проявяват в скалния масив, естествено или в резултат от дейността на човека, които водят до неговото деформиране. Познаването на тези процеси и проследяването на деформациите във времето и пространството допринася за вземане на адекватни решения за безопасността и ефективността на работата в тези изработки.

Наземното лазерно сканиране все повече се използва в тунели и подземни изработки, превръщайки се в мощен инструмент за управление на строителството, мониторинга и навременната поддръжка. Технологията променя строителството, като осигурява осезаеми реални ползи, като намаляване на разходите за документиране и намаляване на цялостния цикъл на един работен проект. Тези системи помагат за създаването на плътни и високоточни пространствени модели, а те могат да се използват за създаване на:

  • 3D модели
  • Напречни сечения на изработките
  • Мониторинг на деформациите
  • Обемно-количествени изчисления
  • Строително-информационни модели (BIM)
  • Планиране и проектиране
  • Визуализация и споделяне

Сподели

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!