Технология

Георадарът регистрира промените в електрическите характеристики /проводимост и диелектрична проницаемост/ на средата, които са в пряка зависимост от вида на почвите и скалите и от физичните и химични свойства, изпращайки чрез двучестотната си антена (едновременно и по двете честоти) електромагнитен сигнал към земната повърхност под него и записва силата на отразения сигнал и времето за връщането му до приемника.

При разпространение на излъчените електромагнитни вълни в дълбочина през пластове или обекти с различни диелектрични константи, ясно се очертава границата между тях на автоматично изчертаната радарграма. Това позволява точното отчитане местоположението (1-3 см) на GPR системата по време на придвижване по проходките (представляващи отпечатъка на георадара върху земната повърхност при извършване на всяко отделно сканиране от общия проект) и съответно на локализираните подземни обекти по време на полската работа.  

Проходки и съответните радарграми от двете антени.

Проходки и съответните радарграми от две антени

Сподели

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!