Приложения

Георадарът регистрира промените в електрическите характеристики /проводимост и диелектрична проницаемост/ на средата, които са в пряка зависимост от материалите, вида на почвите и скалите и от физичните и химични свойства, изпращайки чрез двучестотната си антена (едновременно и по двете честоти) електромагнитен сигнал към земната повърхност под него и записва силата на отразения сигнал и времето за връщането му до приемника.

При разпространение на излъчените електромагнитни вълни в дълбочина през пластове или обекти с различни диелектрични константи, ясно се очертават граници (силуети) на автоматично изчертаваните в реално време на управляващия модул (таблет) радарграми. Системата извлича информация за локализиране на търсен обект в реално време и визуализация на събраните данни. 

Радарграма на заснета армировка от стоманобетонна плоча

Радарграма на заснета армировка от стоманобетонна плоча

 

Радарграми от двете антени от проходка успоредна на подземния провод.

Радарграми от две антени от проходка успоредна на подземен провод

 

Операторът променя настройките за сканиране на системата Opera Duo, спрямо вида на материалите и почвените характеристики, геоложката структура, вида на търсения обект, атмосферните условия и други фактори за постигане на максимално добри резултати и откриване на проводи с близки трасета.

Проходки, съответните радарграми от две антени и опознатите подземни проводи, съвместени с Google Earth

 

Картиране на подземни обекти и инфраструктура - приложение 7

Извършване на напречните проходки

 

Картиране на подземни обекти и инфраструктура - приложение 8

Извършване на надлъжните проходки

Сподели

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!