Инженерство и геодезия

В днешно време, лазерното сканиране намира ключово влияние при изпълнението на инженерни дейности, строителството и в промишлените предприятия. Основното предимство на технологията е възможността да бъде определен детайлно всеки един обект, независимо от местоположението му. Услугата е изключително полезна при изследване на деформации по повърхността на големи обекти, намиращи се в затворени помещения. Технологията може да бъде използвана за мониторинг на строителни и инфраструктурни съоръжения.

Процесът за събиране на пространствени данни отнема много време и малка грешка може да има огромна тежест.
3D лазерните системи могат да събират милиони точки за секунди, намалявайки времето и човешките ресурси до минимум. Намират широко приложение при опасна или ограничена среда, като намаляват човешкия риск. За решаването на практически проблеми в отрасли на инженерството и геодезията, стой необходимостта от измерване и интерпретиране на събраните данни. 
Данните от лазерните системи играят много важна роля в инженерните дисциплини, като:

 • Качествен контрол при строителство
 • Транспортно строителство
 • Топографиране 
 • Изчисляване на количествени дейности
 • Виртуално планиране и анализ
 • Дигитализане на инфраструктура
 • Локализиране на деформационни зони
 • Изследване на деформации
 • Мониторинг на свлачища
 • Комунални услуги
 • Морска индустрия
 • Въздухоплаване
 • Минно дело
 • Архитектура и урбанистика
 • Археология
 • Криминалистика
 • Обратно инженерство (Реверсивно)

 

 

Сподели

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!