GEO-RTK

GEO-RTK е услуга за прецизно позициониране в реално време, с помощта на мрежа от перманентни GNSS станции, която предоставя възможност за постигане на точност в абсолютно положение от порядъка на 2 см, навсякъде, по всяко време, само с един единствен приемник, използвайки данните и корекциите, получени от станциите в мрежата.

Принцип на измерване

  • Реферeнтните станции от мрежата непрекъснато получават данни от сателити и ги препращат към централен сървър, на който е инсталиран софтуер за управление и мониторинг на данните (Trimble GPS NET).
  • Софтуерът непрекъснато събира данни от референтните станции, решава нееднозначностите в мрежата, генерира поправки и ги изпраща към подвижните станции.
  • Подвижната станция се свързва със сървъра чрез комуникационна връзка (радио, GSM, Internet), за да получи корекциите в реално време и с помощта на алгоритъм, заложен в софтуера, изчислява положението си в рамките на няколко сантиметра.

Данните, получени в режим RTK, могат да се използват при:

  • Геодезически измервания
  • Кадастрални дейности
  • Строителство на сгради, пътища и съоръжения
  • Изграждане и поддържане на нефтопроводи, газопроводи
  • Управление на пътностроителни машини
  • Дейности, свързани с ютилити сектора

 

Вид измерване GEO-RTK
Максимална точност 2cm
Формат на данните RTCM 2.3,RTCM 3.1,CMR/CMR+, Leica
Начин на достъп GPRS/NTRIP протокол
Навигационна система GPS+GLONASS

Сподели

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!