ГеоНет Клуб

За фирма "Солитех" АД основна цел винаги са желанията, удобствата и интересите на КЛИЕНТА.  Поради тази причина, "Солитех" АД предлага на своите клиенти услуга, даваща възможност за редица удобства, отстъпки и допълнителни преимущества. Тази услуга се нарича "ГеоНет Клуб". Абонаментната програма "ГеоНет Клуб" дава възможност за използване на преференциални цени, отстъпки и предимства. Чрез членство в "ГеоНет Клуб", вие получавате по-изгодни условия в услуги, като:

  • Инструменти под наем / Заместващи инструменти;
  • Акаунт в мрежата ГеоНет;
  • Онлайн помощ;
  • Обучения за работа;
  • Удължена софтуерна поддръжка;

 

 

ПРЕДЛАГАНИ АБОНАМЕНТИ

ГЕОНЕТ КЛУБ “СОФТУЕР” Абонамент: 180 лв./година

• Онлайн помощ, логистичен център за запитвания в делнични дни;

• Ежемесечни курсове в центъра за обучение на ГЕОНЕТ КЛУБ  в Пловдив, безплатно;

• Курсове, организирани при клиентите:100 лв./ден + транспортните разходи;

• Удължена софтуерна поддръжка, за полевия софтуер;

• Такса за ежемесечните курсове: 40лв. / човек;

• Курсове, организирани при клиентите, 4 часа: 200 лв. + транспортните разходи;

 

ГЕОНЕТ КЛУБ „ТОТАЛНА СТАНЦИЯ” Абонамент: 200 лв./година

• Онлайн помощ (по телефон и Trimble assistant);

• 50% отстъпка за курсовете на обучение;

• Предоставяне на заместващ инструмент (при престой на инструмента за повече от 3 дни);

НАЕМ НА ОБОРУДВАНЕ

• Възможност за ползване на автоматизирана 2” или механична тотална станция (1”) за един ден безплатно;

• Механична тотална станция М3:

-без оператор: 50 лв./ ден.

- с оператор: 50 + 70 лв. = 120 лв.;

• Автоматизирана тотална станция:

- с оператор: 150 лв./ден**.

 

ГЕОНЕТ КЛУБ “GNSS приемници” Абонамент:480 лв./година 

• Абонамента включва 300 лв. такса +180 лв. ваучер;

• Онлайн помощ (по телефон и Trimble assistant);

• 50% отстъпка за курсовете на обучение;

• Предоставяне на заместващ инструмент (при престой на инструмента за повече от 3 дни)

НАЕМ НА ОБОРУДВАНЕ

• GPS/GNSS приемник, RTK: 150 лв./ден+ Акаунт в мрежата ГеоНет: 30 лв./ден;

• Оператор: 70 лв./ден*;

 

• Отстъпка 180 лв./годишно -(15 часа годишно)

 

ГЕОНЕТ КЛУБ „ТОТАЛНА СТАНЦИЯ” Абонамент: 200 лв./година

• Онлайн помощ (по телефон и Trimble assistant);

• 50% отстъпка за курсовете на обучение;

• Предоставяне на заместващ инструмент (при престой на инструмента за повече от 3 дни);

НАЕМ НА ОБОРУДВАНЕ

• Възможност за ползване на автоматизирана 2” или механична тотална станция (1”) за един ден безплатно;

• Механична тотална станция М3:

-без оператор: 50 лв./ ден.

- с оператор: 50 + 70 лв. = 120 лв.;

• Автоматизирана тотална станция:

- с оператор: 150 лв./ден**.

 * Оператор – избор на клиента
**Задължително с оператор

Забележка: Посочените по-горе цени не включват транспортните разходи и командировъчните на оператора при ползването на инструмент под наем или обучаващия при посещения на място.

 

Допълнителни отстъпки за членове на "ГеоНет" клуб
НАЕМ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

4 - 5 дни: 10 %;

5 - 10 дни: 20 %;

10 - 20 дни: 30 %;

над 20 дни: 40 %;

Допълнителен ден* : 10 %;

*При наличност на свободно оборудване за периода

ГЕОНЕТ КЛУБ “СОФТУЕР” + ГЕОНЕТ КЛУБ „ТОТАЛНА СТАНЦИЯ”

Отстъпка: 80 лв.;

ПАКЕТНА ЦЕНА: 300 лв.;

ГЕОНЕТ КЛУБ “СОФТУЕР” + ГЕОНЕТ КЛУБ „GNSS ПРИЕМНИЦИ”

Отстъпка: 80 лв.;

ПАКЕТНА ЦЕНА: 580 лв.;

 ГЕОНЕТ КЛУБ “ТОТАЛНА СТАНЦИЯ” + ГЕОНЕТ КЛУБ „GNSS ПРИЕМНИЦИ”

Отстъпка: 80 лв.;

ПАКЕТНА ЦЕНА: 600 лв.;

ГЕОНЕТ КЛУБ “СОФТУЕР” + ГЕОНЕТ КЛУБ “ТОТАЛНА СТАНЦИЯ” + ГЕОНЕТ КЛУБ „GNSS ПРИЕМНИЦИ”

Отстъпка: 80 лв.;

ПАКЕТНА ЦЕНА: 760 лв.;

ЗАКУПУВАНЕ НА НОВО ОБОРУДВАНЕ ИЛИ СОФТУЕР

- отстъпка в размер на заплатената такса за членство към съответната услуга в ГЕОНЕТ КЛУБ;

- отстъпка в размер на 20% от заплатените такси от наем на оборудване;

Забележка: Всички посочени цени са без включено ДДС.

 

Сподели

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!