Минно дело и добив

Минния бранш непрекъснато изследва нови технологии за намаляване на разходите и подобряване на производителността, а БЛС се утвърждават като неразделна технология за оптимизирането на тази задача.
Те са оборудвани с дигитални камери или LiDAR сензори, които да бъдат основа за генериране на ортофото изображения и 3D модели с висока-резолюция и точност.

Дистанционното събиране на данни чрез БЛС намалява оперативните разходи, ускорява значително времето за събиране на информация, осигурява надеждни резултати и гарантира безопасна работна среда.
Индустрията е адаптирала приложенията на БЛС, а някои от най-широко използваните аспекти от тях са:

  • Изчисление на количества
  • Мониторинг и картиране
  • Планиране и управление
  • Мониторинг на хвостохранилища
  • Строителство
  • Пробивно-взривни работи
  • Геоложки проучвания
  • Хидроложки анализи
  • Рекултивация

Сподели

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!