Архитектурно 3D лазерно сканиране

Изработването на планови и фасадни чертежи е част от работата на всеки един архитект. В допълнение на тези чертежи, "Солитех" АД предлага фасадно ортоизображение, което добавя реалистичност към метричния двумерен модел. Точността и високата степен на детайлност на този тип чертежи превръща тези продукти в особено привлекателни за специалисти, нуждаещи се от високо технологично интериорно и екстериорно архитектурно заснемане.

Основно предимство на комбинацията от интериорно и екстериорно лазерно сканиране е възможността да се получи информация и за най-малкия детайл от сканирания обект. Използвайки най-актуалните технологии в набирането на пространствена информация, нашият екип е в състояние да сканира всеки един обект, като създава и детайлен 3D модел, който клиента може да използва според нуждите в работата си. 

Възходът на информационните технологии предоставя възможност данните от пространствения лазерен скенер да бъдат използвани без да са необходими скъпи и трудни за работа специализирани софтуери. Така наречената "Интерактивна метрична панорама", която предлагаме като услуга, предоставя възможността да достъпвате обекта си във виртуална интерактивна среда с инструменти за измерване.

Лазерното сканиране фундаментално промени строителството и архитектурата, като осигурява осезаеми реални ползи, като намаляване на разходите за документиране и намаляване на цялостния цикъл на един работен проект. Тези системи помагат за създаването на плътни и високо-точни пространсвени модели за сгради и съоръжения, а те могат да се използват за:

  • Фасадни планове
  • Планови чертежи
  • Строително-информационни модели (BIM)
  • Планиране и проектиране
  • Реновация
  • Визуализация

Сподели

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!