3D CAD моделиране

Събраната информация от лазерните системи е точна и с висока плътност, но не е подходящ краен продукт за всеки бранш.
CAD моделиране е гъвкаво решение за създаване на дигитални бази данни посредством софтуерни продукти.

Намира широко приложение в следните сфери: архитектура, инженерни дейности, индустрия, запазване на културно наследство, 3D принтиране и др.

Събраната от лазерните системи информация носи със себе много ползи, но и много предизвикателства.

Екипът на "Солитех" АД разполага със специалисти в генерирането на CAD модели, базирани на облаци от точки.

Фундаментален е правилният избор на нивото на детайлност (LOD) и точност в крайния продукт.

Фиг. 1/ Ниво на детайлност (LOD) при конструктивни елементи

ниво на детайлност 

Фиг. 2/ Ниво на детайлност (LOD) в индустрията

Сподели

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!