Пиезометри

Campbell Scientific CS451

Сензор за измерване на водно ниво в канали, кладенци, пристанища, езера и други

Soil Instruments 4-20MA Piezometer

Предназначен за точно и дългосрочно измерване на налягането на водата в порите на почви и скали

Soil Instruments Heavy Duty Vibrating Wire

Сензор за дългосрочно наблюдение и измерване на налягането на водата в порите на почви и скали

Soil Instruments Vibrating Wire W9

Предназначен за дългосрочно наблюдение и измерване на налягането на водата в порите на почви и скали

Soil Instruments ролетка водно ниво

Идеален лот за измерване на дълбочина на водата в стълбове, кладенци и при сондажи

Geosense VWP 3000/3100

Сензор за измерване на водно ниво в язовири, сондажи и други

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!