In-Profile (In-Site) софтуер

"In-Profile" е обновената версия на софтуера In-Site, който улеснява автоматичното намаляване на данните, включващо графики, отчитане и представяне. Софтуерът In-Profile на Soil Instruments работи както със стандартната Digital Inclinometer System, така и с Digital Inclinometer Pro. Той заменя софтуера In-Site, използван преди това само със стандартната инклинометрична система. In-Profile позволява на потребителя да импортира данни директно от компютъра и да показва графичен профил.

Характеристики

 • Лесно извличане на графики;
 • Прости икони и менюта;
 • Слоевете могат лесно да се прилагат с шаблони за запълване и цветове, които да се дефинират;
 • Функция за докладване;
 • Функции за предупреждение;
 • Обработва данни от всички популярни типове инклинометри;
 • Поддържа сондажи с всякакви дължини;  

Предимства на продукта

 • Изтеглените данни могат да се разглеждат в различни формати;
 • Лесно управление и представяне на данните;
 • Лесен за използване, без да е необходимо да ровите из менюта;
 • Отчетите включват графики за кумулативно изместване;
 • Многофункционален
Име на софтуера In-Profile
Въвеждане на данни Директно въвеждане | Чрез файлов импорт | Ръчно въвеждане
Формати за извеждане на графики HTML | Печат в PDF
Поддържани мерни единици Метрични | Имперски
Брой лицензи на пакет 3 (при Basic) | неограничен (при Pro)
Дължина на сондажа Без ограничения 
Инклинометрични системи Поддържа повечето достъпни системи
Аларми Да
Преглед на интерпретацията Кумулативно изместване| План за изглед | Инкрементално изместване | Абсолютна позиция

Сподели

Продукти от същата категория

Campbell Scientific LoggerNet

Oсновeн софтуерен пакет за поддръжка на дейталогери.

Campbell Scientific PC400

Средно ниво софтуер на Campbell Scientific за поддръжка на данни.

Soil Instruments ARGUS Monitoring Software

Софтуерен инструмент, подобряващ ефективността на вашите проекти.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!