Trimble UASMaster

Със своята отворена пазарна концепция UASMaster е способен да обработва данни, получени от продукти на почти всеки производител на UAS. Софтуерът обработва данни, както от летателни апарати с фиксирани крила, така и от роторни апарати. Също така, UASMaster успешно обработва данни, получени от балони и други видове безпилотни летателни системи. Този софтуер запълва празнината между обикновените black-box програми за обработка, предназначени за хора без фотограметрични знания и софтуерните продукти за професионални фотограметристи.

UASMaster съдържа напреднала технология, специално разработена, за да осигури висококачествени резултати от UAS данни. Лесно интегриращ се продукт в Inpho света на фотограметрията и специфичните работни процеси.

Характеристики

 • Пълен фотограметричен процес, събран в  един единствен продукт;
 • Избор между бърз автоматичен процес за обработка и многостепенен процес с настройка на всеки отделен параметър;
 • Обработка на данни от всякакви видове и модели UAS;
 • Поддръжка на камери с резолюция до 51 MPx;
 • Постигане на отлични резултати без нужда от богат опит във фотограметрията;

Работен процес

 • Изцяло автоматизирано георефериране, калибрация на камера, генериране на облак от точки, създаване на ортомозайка;
 • Селекция на подобекти за редакция, георефериране, облак от точки, допълнителна обработка и ортомозайка;
 • Крайни продукти с възможно най-високата точност за фотограметричните методи;
 • Монитор за проследяване на задачите;
 • Запис на калибрационните параметри на камерата;
 • Избор между автоматизиран и последователен метод на обработка;
 • GNSS/IMU и GCP поддръжка (поддръжка на високоточен GNSS с UX5 HP);

– георефериране и калибрация с минимален брой земни контролни точки

– обработка без земни контролни точки

 • Поддръжка на множество камери и летателни апарати;
 • Крайните продукти на UASMaster осигуряват директен импорт в  eCognition за автоматизиран експорт на обекти и засичане на промени;

Георефериране

 • Автоматично премахване на грешки;
 • Мощен модул за трансформации с предварително дефинирани проекции;
 • Автоматично абсолютно и релативно изравнение;
 • Автоматично разпознаване на общи точки, дори при много лоша текстура;
 • Цялостно показване на снимките с правилна топология и автоматична селекция на изображение за интерактивно, контролирано измерване на контролната точка;
 • Мощен графичен блоков анализатор:

– Лесна визуална проверка на голям обем от данни

– Визуализации

– Отпечатък на изображение

 • Застъпвания

– земни контролни точки и общи точки

– връзка между точки и фото – несъвпадения

– елипса на грешките

– геометричен секторен анализ за връзка между точки и снимки

– анализ на свързващите клетки за плътност / свързаност

– филтри за връзка на множество ивици

– Статистически таблици с директна връзка към графика

Облаци от точки и височинни модели

 • Експорт на цветен облак от точки и DTM
 • Ефективен филтър за шума на облака от точки
 • Усъвършенствано филтриране на облака и класификация за отделяне на терена от повърхнината;

Точки

 • Стереоскопично редактиране на точки;
 • Инструменти за редактиране от дисплей;
 • Създаване на структурни линии;
 • CAD инструменти за редактиране на слоеве , визуализация и базово картиране;
 • Автоматична корелация и интерполация, базирана на терена за 3D картиране/дигитализиране;
 • 3D визуализация на облаци, съдържащи милиони точки;
 • Генериране на изолинии;
 • Автоматично напасване на селекцията на стеромодела за стереовизуализация и редактиране;
 • Групова обработка на облака от точки;

Обработка на ортоизображение

 • Автоматично засичане на обекти и баланс на цветовете за постигане на перфектна мозайка без рязка граница, благодарение на специална Trimble OrthoVista технология;
 • Адаптивно комбиниране на орто в мозайка, базирано на анализ на текстурите;
 • Истинско ортофото или класическо ортофото;
 • Инструменти за редакция на ортофото от UAS;
 • Поддръжка на обработка с предварително дефиниран височинен модел за по-бързо получаване на резултати;
 • Опция за бързо генериране на ортоизображение директно от цветния облак без нужда от ректификация

Сподели

Продукти от същата категория

Trimble Inpho

Водещ софтуер за дигитална фотограметрия.

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!