Trimble UASMaster

Със своята отворена пазарна концепция UASMaster е способен да обработва данни, получени от продукти на почти всеки производител на UAS. Софтуерът обработва данни, както от летателни апарати с фиксирани крила, така и от роторни апарати. Също така, UASMaster успешно обработва данни, получени от балони и други видове безпилотни летателни системи. Този софтуер запълва празнината между обикновените black-box програми за обработка, предназначени за хора без фотограметрични знания и софтуерните продукти за професионални фотограметристи.

UASMaster съдържа напреднала технология, специално разработена, за да осигури висококачествени резултати от UAS данни. Лесно интегриращ се продукт в Inpho света на фотограметрията и специфичните работни процеси.

Характеристики

 • Пълен фотограметричен процес, събран в  един единствен продукт;
 • Избор между бърз автоматичен процес за обработка и многостепенен процес с настройка на всеки отделен параметър;
 • Обработка на данни от всякакви видове и модели UAS;
 • Поддръжка на камери с резолюция до 51 MPx;
 • Постигане на отлични резултати без нужда от богат опит във фотограметрията;

Работен процес

 • Изцяло автоматизирано георефериране, калибрация на камера, генериране на облак от точки, създаване на ортомозайка;
 • Селекция на подобекти за редакция, георефериране, облак от точки, допълнителна обработка и ортомозайка;
 • Крайни продукти с възможно най-високата точност за фотограметричните методи;
 • Монитор за проследяване на задачите;
 • Запис на калибрационните параметри на камерата;
 • Избор между автоматизиран и последователен метод на обработка;
 • GNSS/IMU и GCP поддръжка (поддръжка на високоточен GNSS с UX5 HP);

– георефериране и калибрация с минимален брой земни контролни точки

– обработка без земни контролни точки

 • Поддръжка на множество камери и летателни апарати;
 • Крайните продукти на UASMaster осигуряват директен импорт в  eCognition за автоматизиран експорт на обекти и засичане на промени;

Георефериране

 • Автоматично премахване на грешки;
 • Мощен модул за трансформации с предварително дефинирани проекции;
 • Автоматично абсолютно и релативно изравнение;
 • Автоматично разпознаване на общи точки, дори при много лоша текстура;
 • Цялостно показване на снимките с правилна топология и автоматична селекция на изображение за интерактивно, контролирано измерване на контролната точка;
 • Мощен графичен блоков анализатор:

– Лесна визуална проверка на голям обем от данни

– Визуализации

– Отпечатък на изображение

 • Застъпвания

– земни контролни точки и общи точки

– връзка между точки и фото – несъвпадения

– елипса на грешките

– геометричен секторен анализ за връзка между точки и снимки

– анализ на свързващите клетки за плътност / свързаност

– филтри за връзка на множество ивици

– Статистически таблици с директна връзка към графика

Облаци от точки и височинни модели

 • Експорт на цветен облак от точки и DTM
 • Ефективен филтър за шума на облака от точки
 • Усъвършенствано филтриране на облака и класификация за отделяне на терена от повърхнината;

Точки

 • Стереоскопично редактиране на точки;
 • Инструменти за редактиране от дисплей;
 • Създаване на структурни линии;
 • CAD инструменти за редактиране на слоеве , визуализация и базово картиране;
 • Автоматична корелация и интерполация, базирана на терена за 3D картиране/дигитализиране;
 • 3D визуализация на облаци, съдържащи милиони точки;
 • Генериране на изолинии;
 • Автоматично напасване на селекцията на стеромодела за стереовизуализация и редактиране;
 • Групова обработка на облака от точки;

Обработка на ортоизображение

 • Автоматично засичане на обекти и баланс на цветовете за постигане на перфектна мозайка без рязка граница, благодарение на специална Trimble OrthoVista технология;
 • Адаптивно комбиниране на орто в мозайка, базирано на анализ на текстурите;
 • Истинско ортофото или класическо ортофото;
 • Инструменти за редакция на ортофото от UAS;
 • Поддръжка на обработка с предварително дефиниран височинен модел за по-бързо получаване на резултати;
 • Опция за бързо генериране на ортоизображение директно от цветния облак без нужда от ректификация

Сподели

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!