Trimble 4D Control

Trimble 4D Control е софтуерна платформа за автоматизиран мониторинг и изследване на деформации. Trimble 4D Control може да управлява тотални станции, GNSS приемници и всякакъв вид геотехнически сензори. Trimble 4D Control поддържа сеизмични и метеорологични сензори. Софтуерът измерва и съхранява данни в съответствие с графика дефиниран в него. Също така управлява циклите, комуникациите и потока от пристигащите данни. С Trimble 4D Control могат да бъдат дефинирани точки в групи за измерване, съгласно предварително зададен график. Тоталните станции лесно могат да бъдат „научени“ да се насочват автоматично към желаните точки. Тогава системата автоматично извършва измерванията по зададения график.

При  GNSS мониторинга Trimble 4D Control  дава възможност за прилагане на различни техники за обработка, за да осигури нужните резултати за вашия мониторионгов проект. Trimble 4D Control съдържа сложни инструменти за анализ на данни.  В основата са  усъвършенстваните алгоритми за  деформационен анализ на Trimble. Trimble 4D Control осигурява детайлна оценка на данните и посочва точките, в които се наблюдават движения. Могат да бъдат изведени случайните или систематичните грешки, за да се забележат истинските движения. Trimble 4D Control  помага да бъдат идентифицирани цикличните движения и внезапните и неочаквани промени в мониторинговия проект.

Trimble 4D Control поддържа разнообразни възможности за различни видове мониторингови проекти. Всеки компонент предлага различен брой модули и функции за специфични мониторингови операции, като управление на инструмент, събиране на данни, обработка на данни, анализ на данни и генериране на аларми. Наличните компоненти могат да бъдат добавени към съществуващите инсталации по всяко време.

Характеристики:

  • Създаване на мониторинг системи, използващи GNSS приемници, оптични тотални станции и геотехнически сензори;
  • Подобрява и персонализира възможностите си за мониторинг, за да поддържа широк спектър от приложения;
  • Измервайте, анализирайте, визуализирайте и докладвайте за вашите мониторинг проекти;
  • Управлявайте и контролирайте системата си и преглеждайте резултатите от дистанция;
Компоненти
Terrestrial Управлява модули за тотални станции в реално време и за периодични кампании.
High Rise Използва GNSS сензори и инклинометри за мониторинг при изграждане на високи сгради и осигурява прецизни координати.
 Seismo Geodetic Интегрира данни от сеизмични станции, акселерометри и GNSS измервания и чрез филтър на Калман данни за премествания с висока честота.
Geotechnical Осигурява непрекъснати, високоточни измервания от геотехнически сензори.
RTX RTX  позволява абсолютно позициониране и изследване на премествания в реално време или чрез последваща обработка, на база диференциални корекции, излъчвани чрез сателит, разположен в геостационарна орбита.
GNSS Осигурява мониторинг в реално време или с последваща обработка, базиран на GNSS измервания.

Сподели

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!