Автоматизация за Багер

Ново! Добавена реалност за Багери.

Операторите вече могат да преглеждат 3D моделите в реално време и в реален мащаб. На дисплея на Trimble Earthworks моделът се позиционира върху съществуващото място, което дава на оператора по-добра яснота за работата, която трябва да бъде извършена. Операторът на машината разполага с цялата информацията относно изкоп/насип, данни за наклон, местоположение и други без да е необходимо да разчита на сложни 2D планове и чертежи.

Trimble Earthworks е най-новата платформа на Trimble за автоматизирано управление на строителни машини, проектирана да увеличи производителността, като същевременно намали разходите.

Trimble Earthworks е интуитивен, лесен за управление и работа софтуер, който работи на операционна система Android и дава на операторите увереност и възможност да работят по-бързо и по-продуктивно от всякога.

 

Продукт Приложение Конфигурация Описание
3D
 • Пътно строителство
 • Минна индустрия
 • Рекултивиране на терени
 • Инженерни съоръжения
 • Големи инфраструктурни проекти
1 х ГНСС Измерва позицията на кофата и сравнява получените с проектните данни за изкопаване на земни маси и сложни конструктивни повърхности.
 

 

2 х ГНСС Измерва точното положение и посока на кофата. Намира основно приложение за масово изкопаване по стръмни склонове на земни маси и сложни конструктивни повърхности.
 

 

Роботизирана тотална станция  Управление с роботизирана тотална станция за изключителна точност и контрол. Оптимално решение за обекти, при които ГНСС системите не са приложими, като тунели, подземни галерии и други.
2D
 • Жилищни и търговски обекти
 • Пътно строителство
 • Изкопи
 • Защитни окопи
 • Довършителна дейност по наклони
 • Дренажи и канали
Контрол на дълбочината, наклона  Високо гъвкава система за изкопни работи.
    Дълбочина и наклон с изходна кота Въведете желаната дълбочина и наклон или изходна кота, като използвате кофата. Системата ви насочва към дадената дълбочина или наклон въз основа на превишенията спрямо изходна кота.
 

 

Лазер, даващ ниво-повърхнина Ротационен лазер, осигуряващ референтна повърхнина за цялата работна площадка.
       
    Дълбочина и наклон с ГНСС Работен процес с Дълбочина и наклон използвайки ГНСС приемникът, ви позволява да се предвижвате лесно през строителната площадка и да пренасяте котата си, без да имате нуждата от ротационен лазер. 

Сподели

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!