История

“Солитех” АД е иновативна компания, създадена през 2009 год., с основен предмет на дейност свързан с дистрибуция на геодезически инструменти и софтуер и предлагане на услуги, свързани с тях. По-късно в портфолиото си, дружеството добавя и геотехническо оборудване и георадарни системи, които намират широко приложение в минния сектор, мониторинга и строителството. От 04 Април 2011 год. СОЛИТЕХ АД е оператор на лицензирана перманентна референтна ГНСС мрежа ГеоНет, с национално покритие. 

Ние залагаме на високото качество, както на продуктите, така и на обслужването. Осигуряваме консултации и технически презентации в офиса на клиента, както и демонстрация на място. Уредите, които предлагаме са с широко приложение в различни области – строителство, геодезия, картография, минно дело, фотограметрия, изграждане на инфраструктурни мрежи – електро-, водо- и газопреносни, релсови трасета и други.

Сподели

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!