Административен сътрудник/счетоводител

Реф. номер: С01

В категория: Позиции за София

При нас Вие работите в модерна работна среда, млад и мотивиран екип. 

Задължения и отговорности:
• Извършва цялостна дейност по организация на работата в офиса на дружеството и води кореспонденцията;
• Изпълнява задачи, свързани с изготвяне на първични счетоводни документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости, счетоводна отчетност;
• Изготвя периодични справки, отчети и анализи за ръководството;
• Входяща и изходяща кореспонденция - приема и пренасочва входящи телефонни обаждания и запитвания по електронната поща;
• Изготвя оферти, договори, протоколи, уведомителни документи и др.
• Помага във воденето на стокова наличност;
• Следи за техническото състояние на използваната офис техника;

Основни изисквания за позицията:
• Висше образование
• Професионален опит в сферата на администрацията и/или счетоводството/финансите - поне 2 години;
• Опит със складово-счетоводен софтуер WorkFlow ще се счита за предимство;
• Познаване на нормативните актове, свързани със счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол;
• Много добра компютърна грамотност;
• Елементарно ниво на владеене на английски;
• Умения за водене на бизнес кореспонденция и владеене на грамотен български език;
• Отлични организационни умения, способност за степенуване и разпределение на поставените задачи;
• Добре развити комуникативни умения;
• Инициативност и мотивираност;
• Експедитивност и стриктност при изпълнение на поставените задачи;
• Позитивна, проактивна и резултатно ориентирана личност;
• Умение за работа в екип;
• Сериозно и отговорно отношение към работата;

Фирмата предлага:
• Работа в динамична трудова среда с млад и иновативен екип;
• Отлични работни условия;
• Дългосрочни ангажименти на трудов договор с постоянно работно време;
• Мотивиращо заплащане

В случай, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете своята автобиография.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Сподели

Кандидатствайте за позицията

Максималният размер за файл е: 2MB

Позволени формати: pdf, word, odt, zip

Научавайте първи за нови промоции! Запишете се за нашия бюлетин!